Kalendarz

CZERWIEC

2-4 Puchar Prezydenta Mielec

11 GPPPP 2017 Kielce

24-25 Wiśnicz GPPPP 2017

 

Gdzie gramy

MIELEC

Czwartki 17.30
Hotel Polski Mielec

Biernackiego 12


RZESZÓW

Środy 17.00
Cafe Cela

Dąbrowskiego 30


DĘBICA

Poniedziałki 17.00

"zmiana miejsca"-teraz

Dom Kultury "KOSMOS"


TARNÓW

Poniedziałki 17.30

Czwartki 17.15

Dom Studencki
Słowackiego 7

Aktualności

 • TP Hotel Polski 2017-07-17

  2017-07-17 22:29

  Zbyszek Wilisowski i Tadziu Urbanek wygrywają w Mielcu. Drugi plac dla Izy Klar i Marka Rusek a trzeci dla Andrzejów Jandy i Stasińskiego. Wyniki w Pajączku ...... tutaj.

 • TP Hotel Polski 2017-07-10

  2017-07-10 22:28

  Andrzeje - Janda i Stasiński wygrywają w Mielcu. Drugi plac dla Jurka Matelowskiego i Bodana Ortyla a trzecie dla Zbyszków - Kozioła i Niziołka. Wyniki długiej fali ...... tutaj.

 • TP Hotel Polski 2017-07-03

  2017-07-03 22:31

  Tadziu Urbanek i Zbyszek Wilisoawski wygrywają w Mielcu. Drugi plac dla Andrzeja Stasińskiego i Andrzeja Jandy a trzeci dla Tadka Chmielowca i Marka Garlewicza. Wyniki w Pajączku ...... tutaj.

 • TP Hotel Polski 2017-06-29

  2017-06-29 22:45

  Robert Piechota i Ryszard Mihalak wygrywają w Mielcu. Drugie miejsce ex aequo dla Jurka Matelowskiego, Marka Szczudły oraz Janusza Hołdana i Bogdana Rojkowicza. Wyniki w Pajączku ..... tutaj.


  W lipcu zaczynamy nową punktację długofalową z Pajączka - "Wakacyjną". Gramy tylko w Mielcu w każdy poniedziałek. Turniejów czwartkowych w wakacje w Mielcu nie będzie. Do punktacji długofalowej liczy się 7 z 9 turniejów z Pajączka. Turnieje w KMP nie będą prowadzone i do punktacji liczone będą turnieje z Mielca.

 • TP Dębica 2017-06-26

  2017-06-27 07:31

  Tomasz Mazur i Jan Lipior Wygrywają w Dębicy. Drugie miejsce zajęli Zdzisław Żuber i Tadeusz Książek a trzecie Stanisław Malinowski i Zbyszek Wilisowski. Wyniki w Pajączku ...... tutaj.

 • GPPPP 2017 Wiśnicz

  2017-06-25 11:10

  WYNIKI NA ŻYWO

 • TP Hotel Polski 2017-06-22

  2017-06-22 22:26

  Tadeusz Chmielowiec i Józef Turecki wygrywają w Mielcu. Drugi pla dla Marków, Naprawy-Garlewicza a trzeci dla Małgorzaty Rojkowicz i Wiesławy Rusek. Wyniki w Pajączku....... tutaj.

 • Walne zebranie Stowarzyszenia 29.06.2017

  2017-06-22 08:55

  Zawiadomienie

  o zwołaniu walnego zebrania członków Stowarzyszenia

  Klub Brydżowy Hotel Polski – Mielec

   

  Miejsce: Mielec, ul. Biernackiego 12

  dnia: 29.06.2017r. godz.17.00

   

   

  Porządek obrad:

   

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym
  4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania walnego zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad
  6. Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016r.
  7. Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
  8. Dyskusja – sprawy bieżące
  9. Zakończenie obrad
 • Barometr "Dębicki" 2017-06-19

  2017-06-19 22:56

  Robert Piechota i Bogdan Rojkowicz wygrywają w Mielcu. Drugi plac dla Jurka Matelowskiego i Marka Szczudły a trzecie dla Ryśka Jackowskiego i Bogdana Ortyla. Wyyniki w Pajączku ...... tutaj.

 • TP Hotel Polski 2017-06-14

  2017-06-14 22:21

  Wiesia i Marek Rusek wygrywają w Mielcu. Drugi plac dla Marka Szczudły i Jurka Matelowskiego a trzeci dla Stasia i Maćka Prokuszki. Wyniki w Pajączku ..... tutaj.

 • TP Dębica 2017-06-12

  2017-06-13 10:06

  Zbyszki - Kozioł i Niziołek wygrywają marcowy dębicki turniej na zapis średni. Na drugim miejscu Jan Lipior i Tomek Mazur , trzecie miejsce zajęli Andrzej Janda i Andrzej Stasiński.

 • TP Hotel Polski 2017-06-08

  2017-06-08 22:29

  Tadeusz Chmielowiec i Józef Turecki wygrywają w Mielcu. Drugi plac dla Zbyszków - Kozioła i Niziołka a trzeci dla Marków - Garlewicza i Naprawy. Wyniki w Pajączku ..... tutaj.

  Następny turniej gramy wyjątkowo w środę 14 czerwca.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 56 Następna »